NAŠI SPONZORI A PARTNERI:

 

 

 

 

 ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Aktuality
 • Projekt RegioAuto
 • Projekt RegioAuto spoločnosti AV Mobility s.r.o. – komunitná regionálna preprava určená na zlepšenie života občanov.

 • Získali sme nový projekt!
 • Práve sme podpísali kontrakt s Vyšehradským fondom na projekt: Implementácia dokumentu OSN "Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím" v krajinách V4. Bližšie informácie o projekte sú pod heslom: Projekt V4.

 • 2% z dane za r. 2016
 • Tlačivá na stiahnutie: Potvrdenie a Vyhlásenie Postupy pri poukazovaní 2% dane pre právnické osoby, fyzické osoby a zamestnancov   Vážení priaznivci, ...

  Viac ...
 • Pomoc imobilným
 • Koncom roka 2016 a začiatkom roka 2017 sa Asociácia stala sprostredkovateľom sponzorského daru nášho spolupracovníka, priateľa a filantropa p. Petra Kurhajca, ktorý sociálnym a zdravotníckym ...

  Viac ...
 • OZNÁMENIE
 • Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal 1.marca 2016 vykonávať svoju činnosť. Štatutárnym orgánom úradu je JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Sídlo úradu je v Bratislave, na Račianskej ulici č. 153.

Všetky novinky


PARTNERI

 

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov je prijímanie žiadostí o
pomoc z účtu Slovensko bez bariér dočasne pozastavené.