ASOCIÁCIA ORGANIZÁCIÍ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBČANOV SR  


            FBLR - študijné materiály
 
      Telesné postihnutia
      Zmyslové postihnutia
      Poruchy vnútorných orgánov
      Schopnosť výkonnej funkcie u poruchy riadiacej funkcie CNS
      Fyzioterápia pri postihnutí výkonných funkcií
      Sociálna a pracovná rehabilitácia
      Pracovná rehabilitácia
      Pracovná rehabilitácia 2
      Zásady správania sa pri styku s osobami so zdravotným postihnutím
      Európska politika vo vzťahu k problematike zdravotného postihnutia
      Aktuálny právny stav v SR
      Zdravotne postihnutý človek z pohľadu novej Medzinárodnej klasifikácie funkčných
     schopností - ICF (Bio-psycho-socio-enviromentálny aspekt)
      ICF manuál