ASOCIÁCIA ORGANIZÁCIÍ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBČANOV SR  


            Pripomienky
 
      Pripomienky k návrhu Zákona o sociálnych službách
      Pripomienky k návrhu Zákona o kompenzáciách
      Námety na úpravu Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
      Pripomienky k Operačnému programu Zdravotníctvo 2007 - 2013