Postup krokov pre fyzické osoby


Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2007:

 

  1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2007, ktorému chcete poukázať Vaše 2%  zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 100 Sk.

  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 100 Sk pre prijímateľa.

  3. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.

  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2007) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.Poznámky:

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.


- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby (aké bolo minulý rok) už nepodávate naviac a ani nebudú akceptované minuloročné tlačivá.


- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

 

Aktualizované: 19.01.2007