GEMMA '93
AOZPO SR Občianske združenie
Rimavská Sobota

Projekt |  Príjmy |  Obdarovaní |  Súťaž

Slovensko bez bariér


Náplň projektu


Účet "Slovensko bez bariér" - 0630454138/0900

Skúsenosti z projektu "Slovensko bez bariér", ktorý realizovala Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR (AOZPO SR) spolu s OZ GEMMA 93, ukázali, že z ekonomických dôvodov nie je možné v krátkom čase zvládnuť odstránenie architektonických bariér vybudovaných v minulosti, ktoré obmedzujú a veľmi strpčujú život ľudí s ťažkým pohybovým postihnutím. Z toho dôvodu, z iniciatívy pána Mateja Landla (člena činoherného súboru divadla Astorka-Korzo ´90), aktívneho dobrovoľného účastníka projektu, bol pri AOZPO SR vytvorený účet "Slovensko bez bariér", z ktorého sú poskytované finančné prostriedky ako príspevok k úhrade nákladov, spojených s odstraňovaním bariér v byte, rodinnom dome alebo v inštitúcii, ktorá slúži vzdelávaniu, alebo kultúre.
 
 

Správna rada účtu pracuje v tomto zložení:


Predseda: Matej Landl (člen činoherného súboru Astorka-Korzo ´90)
Podpredseda: MUDr. Mária Orgonášová, CSc. (čestná prezidentka AOZPO SR)
  
Členovia: Akad. maliar Marián Minarovič (gen. sekretár Únie miest Slovenska)
  Stano Dančiak (člen činoherného súboru Astorka - Korzo ´90)
  Peter Kurhajec (predseda Spoločnosti Ferdinanda Martinenga)
  Daniel Brezina (OZ GEMMA ´93)
  PhDr. Miloš Nemeček (predseda Združenia vydavateľov periodickej tlače)
  JUDr. Jaroslav Pilát (právnik, MESA 10)
  Mgr. Peter Bódy (poslanec NR SR)
  Jozef Vachálek (akademický sochár)
  
Čestní členovia: Peter Dvorský (operný spevák, riaditeľ ŠD Košice)
  
Tajomníčka: Barbora Belašičová (AOZPO SR)


Projekt |  Príjmy |  Obdarovaní |  Súťaž
Copyright © AOZPO SR 2005