GEMMA '93
AOZPO SR Občianske združenie
Rimavská Sobota

Projekt |  Príjmy |  Obdarovaní |  Súťaž
finančne |  materiálne

Slovensko bez bariér


Obdarovaní v r. 2008

 
Meno Suma Účel
F. A. 15 00000 Sk stoličkový výťah
K. Š. 12 00000 Sk debariérizácia rodinného domu
S. Š. 10 00000 Sk príspevok na inv. vozík
J. F. 15 00000 Sk stoličkový výťah
L. R. 10 00000 Sk debariérizácia bytu
K. L. 15 00000 Sk inhalátor
V.Č. 11 16850 Sk skladacie chodítko
Z. B. 20 00000 Sk prísp. na kúpu motor. vozidla
V. S. 20 00000 Sk príspevok na el. inv. vozík
M. H. 10 00000 Sk prísp. na kúpu motor. vozidla
Spolu (suma poskytnutá obdarovaným) 138 168,50 Sk  
 
 

Obdarovaní v r. 2007

 
Meno Suma Účel
M. G. 20 000,- Sk mechanický vozík
L. Š. 4 000,- Sk úprava kúpeľne
A. K. 20 000,- Sk transportný systém
M. V. 20 000,- Sk motorové vozidlo
E. M. 20 000,- Sk invalidný vozík
M. M. 20 000,- Sk invalidný vozík
Š. B. 4 000,- Sk úprava kúpeľne
D. P. 3 498,- Sk mechanické otočné výsuvné sedadlo
D. P. 10 000,- Sk invalidný vozík
M. J. 10 000,- Sk invalidný vozík
A. D. 20 000,- Sk úprava bytu
O. H.(pre dieťa) 10 000,- Sk motorové vozidlo
T. H.(pre dieťa) 10 000,- Sk výťah
Spolu (suma poskytnutá obdarovaným) 171 498,- Sk  
 
 

Výdavky v r. 2007

 
Akcia Suma Účel
Koncert Slovensko bez bariér SND 3. decembra 2006 48 337,- Sk doplatok za r. 2006
Koncert Slovensko bez bariér Slovenský rozhlas 2. decembra 2007, "Samospráva a Sbb" 300 000,- Sk Slávnostné vyhodnotenie súťaže
 
 

Obdarovaní v r. 2006

 
Meno Suma Účel
Koncert „Slovensko bez bariér“ 2005 12 134,30 Sk doplatok
M. E. 5 000,- Sk debarierizácia domu
Klub detí a mládeže, Košice 40 000,- Sk invalidné vozíky
O. Š. 10 000,- Sk debarierizácia kupeľne
R. O. 15 000,- Sk debarierizácia
,- Sk súčiastka do auta
S. J. 5 056,- Sk súčiastka do auta
V. A. 20 000,- Sk motorové vozidlo
K. D. 18 000,- Sk debarierizácia
G. V. 17 000,- Sk stropný zdvihák
O. M. 20 000,- Sk motorové vozidlo
V. T. 16 897,- Sk schodolez, stropný zdvihák
M. J. 4 718,- Sk debarierizácia
Ž. A. 12 494,- Sk schodisková sedačka
Č.V. 11 899,- Sk schodolez
H. E. 5 000,- Sk invalidný vozík
C. M. 12 495,- Sk schodisková plošina
B. M. 10 412,- Sk schodolez
Š. A. 15 000,- Sk zdvižná plošina
V. E. 15 000,- Sk invalidný vozík
B. P. 5 071,- Sk naslúchací prístroj
A. S. 1 000 000,- Sk špeciálne upravený mechanický vozík
M. I. 14 333,- Sk mechanický vozík
T. F. 18 876,- Sk detská interiérová sedačka
T. O. 10 412,- Sk schodolez
M. H. 10 412,- Sk schodolez
A. K. 20 000,- Sk zvislá plošina
M. B. 20 000,- Sk mechanický vozík
J. D. 20 000,- Sk špeciálny elektrický vozík
K. Č. 4 964,- Sk debarierizácia kúpeľne
M. O. 11 899,- Sk šikmá schodisková sedačka
Spolu (suma poskytnutá obdarovaným) 402 072,30 Sk
 
 

Výdavky v r. 2005

 
Akcia Suma Účel
Koncert Slovensko bez bariér
SND 22.5.2005
1 534 205,- Skslávnostné vyhodnotenie súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér
 
 

Obdarovaní v r. 2005

 
Meno Suma Účel
ZŠ Ilava - rodičovské združenie20 000,- Skschodišť. sedačka
A.M.11 999,- Sknájazdová rampa (doplatok)
M.B. 19 230,- Skoprava inv. vozíka
A.H. 5 580,- Skdebariérizácia bytu
J.B. 15 000,- Skdebariérizácia bytu
Ľ.B. 15 000,- Skschodisková plošina
P.A. 14 000,- Skdebariérizácia kúpeľne
Ś.O. 12 000,- Skschodolez
L.K. 15 000,- Skšpec. polohovacie sedadlo
J.M. 10 412,- Skschodolez
V.H. 15 000,- Skstoličkovýťah
M.S. 5 000,- Skdebariérizácia bytu
B.H. 10 000,- Skschodolez
M.K. 12 000,- Skschodolez
T.K. 6 000,- Skstropný zdvihák
S.Č. 20 000,- Skmotor. vozidlo
A.K. 20 000,- Skmotor. vozidlo
A.Š. 22 000,- Skšpeciálny invalidný vozík
D.P. 12 316,- Skschodolez
E.L. 13 327,- Skšikmá schodisková plošina
J.D. 10 450,- Skschodolez
J.H. 12 495,- Skšikmá schodisková plošina
V.R. 25 000,- Skelektrický vozík
V.Š. 20 000,- Skschodišťový výťah
J.V. 3 658,- Skúprava rodinného domu
M.Š. 20 000,- Skmotorové vozidlo
B.Č. 20 000,- Skzastrešenie zdvíhacej plošiny
J.M. 4 110,- Skdebarierizácia kúpeľne
J.A. 25 000,- Skmotorové vozidlo
T.D. 10 412,- Skantidekubitný matrac
I.G. 20 000,- Skschodisková plošina
Mesto Hlohovec 20 000,- SkSúťaž „Samospráva a Slovensko bez bariér“
Mesto Malacky 50 000,- SkSúťaž „Samospráva a Slovensko bez bariér“
Mesto Nitra 20 000,- SkSúťaž „Samospráva a Slovensko bez bariér“
Mesto Pezinok 20 000,- SkSúťaž „Samospráva a Slovensko bez bariér“
Mesto Prešov 20 000,- SkSúťaž „Samospráva a Slovensko bez bariér“
Spolu (suma poskytnutá obdarovaným)549 577,- Sk
 
 

Obdarovaní v r. 2004

 
Meno Suma Účel
M.M. 4 000,- Skantidekubitný matrac
T.M. 10 000,- Skschodolez
Š.E. 3 000,- Skinhalačný prístroj pre astmatikov
P.K. 15 000,- Skdoplatok na kúpu motorového vozidla
V.A. 10 000,- Skdebariérizácia bytu
Z.V. 2 000,- Sksignaliz. aparát pre sluch. postihnutých
H.M. 4 880,- Skdebariérizácia rodinného domu
D.J. 4 928,- Skdebariérizácia rodinného domu
DSS Detva20 000,- Sknájazdová rampa
B.K. 15 000,- Skschodišťová plošina
MS Trnava 20 000,- SkSúťaž „Samospráva a Slovensko bez bariér“
MS Michalovce 20 000,- SkSúťaž „Samospráva a Slovensko bez bariér“
MS Sp.Nová Ves 20 000,- SkSúťaž „Samospráva a Slovensko bez bariér“
MS Bratislava 3 20 000,- SkSúťaž „Samospráva a Slovensko bez bariér“
MS Martin 20 000,- SkSúťaž „Samospráva a Slovensko bez bariér“
MS Lipt.Mikuláš 100 000,- SkSúťaž „Samospráva a Slovensko bez bariér“
B.J. 19 950,- Skschodolez
M.A. 15 000,- Skdoplatok na kúpu motorového vozidla
K.M. 15 000,- Skdoplatok na kúpu motorového vozidla
P.E. 23 180,- Skschodišťová plošina
D.J. 20 000,- Skschodišťová plošina
T.M. 10 000,- Skschodolez
G.M. 7 000,- Skbezbariérová úprava bytu
A.M. 15 000,- Skstropný zdvihák
K.M. 20 000,- Skdoplatok na kúpu motorového vozidla
P.A. 20 000,- Skdoplatok na kúpu motorového vozidla
O.J. 15 000,- Sknačúvací aparát
K.E. 2 236,- Skoprava invalidného vozíka
Š.E. 11 900,- Skúprava sedačky do auta
P.A. 20 000,- Skprístupová rampa
V.A. 18 000,- Skbezbariérová úprava bytu
F.V. 8 169,- Skbezbariérová úprava bytu a garáže
P.D. 10 412,- Skschodolez
S.Z. 25 000,- Skprístupová rampa
Š.H. 5 043,- Skdoplatok na debarierizáciu kúpeľne
Č.J. 20 000,- Skpríspevok pre sprevádzanie dieťaťa - transplantácia pečene
M.E. 13 557,- Skdoplatok na zdravotnú pomôcku
R.E. 25 000,- Skdoplatok pri kúpe motorového vozidla
Spolu (suma poskytnutá obdarovaným) 628 345,- Sk
 
 

Obdarovaní v r. 2000 - 2003

 
Príspevky na debariérizáciu pre 101 žiadateľov a 7 inštitúcií spolu:2 081 094,- Sk
Špeciálny elektrický vozíček s dýchacou aparatúrou pre Edka1 084 636,- Sk

Zoznamy obdarovaných v r. 2000 - 2003 sú k nahliadnutiu v organizácii.


Projekt |  Príjmy |  Obdarovaní |  Súťaž
Copyright © AOZPO SR 2008