GEMMA '93
AOZPO SR Občianske združenie
Rimavská Sobota

Projekt |  Príjmy |  Obdarovaní |  Súťaž
finančné |  materiálne

Slovensko bez bariér


Príjmy v r. 2007

 

Zostatok z r. 2006

231 285, 70 Sk
 

A. Dary - súkromné osoby

Rác Juraj 6 000,- Sk
Ing. Mikuš Tibor 10 000,- Sk
 

B. Dary - organizácie

BILANX 3 000,- Sk
Príjem z hlasovej služby T Com 11 592,- Sk
Presun z pokladne č.ú. 4000764033/3100 1 975,- Sk
DEXIA BANKA 100 000,- Sk
Úrad vlády SR 150 000,- Sk
Verejná zbierka 9 570,- Sk
2% z daní 59 736,- Sk
NEOPROT 20 000,- Sk
 
Príjmy v r. 2007 spolu: (vrátane zostatku z r. 2006) : 603 158,70 Sk
 
 

Príjmy v r. 2006

na účet č. 630454138/0900 - Slovenská sporiteľňa (november – december 2006)
 
Rác Juraj 500,- Sk
Slovenská sporiteľňa 300 000,- Sk
 
Spolu : 300 500,- Sk
 
 
Príjmy v r. 2006 spolu: (vrátane zostatku z r. 2005) : 581 773,65 Sk
 
 

Príjmy v r. 2006

na účet č.: 4000764033/3100 - Ľudová banka (január – november 2006)
 

Zostatok z r. 2005

118 469, 65 Sk
 

A. Dary - súkromné osoby

Rác Juraj 4 000,- Sk
Kurhajec Peter 2 000,- Sk
 

B. Dary - organizácie

Bilanx 3 000,- Sk
2 % daň pre AOZPO SR z. r. 2004 80 000,- Sk
2 % daň pre AOZPO SR z. r. 2005 48 887,- Sk
Teltext koncertu „Slovensko bez bariér“ r. 2005 24 927,- Sk
 
Spolu (jednotlivci a organizácie): 281 273,65 Sk
 
 

Príjmy v r. 2006

na účet č. 630454138/0900 - Slovenská sporiteľňa (november – december 2006)
 
Rác Juraj 500,- Sk
Slovenská sporiteľňa 300 000,- Sk
 
Spolu : 300 500,- Sk
 
 
Príjmy v r. 2006 spolu: (vrátane zostatku z r. 2005) : 581 773,65 Sk
 
 

Zoznamy všetkých darcov v r. 2000 - 2005 sú k nahliadnutiu v organizácii.


Projekt |  Príjmy |  Obdarovaní |  Súťaž
Copyright © AOZPO SR 2005