NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Aktuality

Zomrela prvá dáma lámajúca bariéry

Spomienka na Máriu Orgonášovú v časopise Týždeň

Opustila nás Mária Orgonášová

S hlbokým zármutkom oznamujeme , že od nás vo veku 84 rokov navždy odišla MUDr. Mária Orgonášová, CSc., dlhoročná prezidentka Asociácie organizácií zdravotne postihnutých ...

Viac ...

Záverečná konferencia Projektu V4

Záverečná konferencia k projektu: Implementácia dokumentu OSN "Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím" v krajinách V4 sa konala 3. novembra 2017. Asociácia ...

Viac ...

Pokračujeme v projekte V4

3. a 4. Okrúhly diskusný stôl sa bude konať v dňoch 22. a 23. júna 2017 v hoteli Lindner Hotel Gallery Central v Bratislave. Tento diskusný stôl bude zameraný predovšetkým na riešenie problémov ...

Viac ...

Prvá etapa projektu V4 je za nami

V mesiaci jún 2017 sa uskutočnili dve 2 - dňové medzinárodné stretnutia partnerov projektu, 4 okrúhle diskusné stoly. Zúčastnili sa na nich reprezentanti z Čiech, Maďarska,  Poľska a Slovenska.              ...

Viac ...

Posledná rozlúčka s Petrom Kurhajcom

Včera, 6.7.2017 v popoludňajších hodinách sme sa v bratislavskom krematóriu rozlúčili s naším priateľom a spolupracovníkom Petrom Kurhajcom. Obradná sieň bola preplnená, katafalk ...

Viac ...

Rodina Petra Kurhajca nám oznámila miesto a čas rozlúčky

S milovaným Petrom Kurhajcom sa rozlúčime v krematóriu dňa 6.7.2017 (štvrtok) o 13.15 hodine. Všetkých nás nosil vo svojom srdci, prinesme mu namiesto kytičky kvetov srdiečko v akejkoľvek ...

Viac ...

Vzácny človek a blízky priateľ nás navždy opustil

Vo štvrtok  29.6. 2017 v noci nás opustil jeden z najvzácnejších ľudí  v SR, v minulosti vrcholový športovec -  viacnásobný majster Československa, zakladateľ a predseda ...

Viac ...

Prvé stretnutie k projektu V4

V dňoch 1. a 2. júna sa v Lindner Hotel Gallery Central v Bratislave stretnú experti z krajín V4 pri 1. a 2. Okrúhlom stole a budú diskutovať o skúsenostiach s implementáciou „Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím“ vo svojich krajinách. Celkovo očakávame 18 – 20 pozvaných účastníkov diskusie. Z Poľska, Maďarska a Českej republiky prihlášku poslalo spolu 7 účastníkov. Pre bližšiu informáciu o obsahu stretnutia si môžete pozrieť program na stránke Projekt V4.

Výročné stretnutie

Výročné stretnutie   Dňa 18. mája 2017 sa uskutočnilo zasadnutie Predsedníctva AOZPO SR a následne Výročná schôdza členských organizácií AOZPO SR. Hlavným bodom ...

Viac ...

Zmeny termínov v Projekte V4

V projekte V4 došlo k posunu termínov plánovaných stretnutí pri okrúhlych stoloch. Viac informácií priamo na stránke Projekt V4.

Viac ...

Projekt RegioAuto

Projekt RegioAuto spoločnosti AV Mobility s.r.o. – komunitná regionálna preprava určená na zlepšenie života občanov.

Získali sme nový projekt!

Práve sme podpísali kontrakt s Vyšehradským fondom na projekt: Implementácia dokumentu OSN "Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím" v krajinách V4. Bližšie informácie o projekte sú pod heslom: Projekt V4.

2% z dane za r. 2016

Tlačivá na stiahnutie: Potvrdenie a Vyhlásenie Postupy pri poukazovaní 2% dane pre právnické osoby, fyzické osoby a zamestnancov   Vážení priaznivci, ...

Viac ...

Pomoc imobilným

Koncom roka 2016 a začiatkom roka 2017 sa Asociácia stala sprostredkovateľom sponzorského daru nášho spolupracovníka, priateľa a filantropa p. Petra Kurhajca, ktorý sociálnym a zdravotníckym ...

Viac ...

OZNÁMENIE

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal 1.marca 2016 vykonávať svoju činnosť. Štatutárnym orgánom úradu je JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Sídlo úradu je v Bratislave, na Račianskej ulici č. 153.

Záverečná správa o zbierke

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR v minulom roku v období od 1.7.2015 do 15.6.2016 vyhlásila zbierku na základe povolenia ministerstva vnútra SR.

Slovensko bez bariér 2015

Dňa 7.12.2015 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých osôb uskutočnil Benefičný Galavečer spojený s vyhlásením výsledkov VIII. etapy súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2014-2015“ pod záštitou J. E. Andrej Kiska, prezidenta SR, Petra Pellegriniho, predsedu NR SR a Digitálneho lídra SR, Jána Figeľa, podpredsedu NR SR, Eriky Jurinovej, podpredsedníčky NR SR, Jany Žitňanskej, europoslankyne za SR, Dušana Chreneka, vedúceho Zastúpenia EK v SR a Ivo Nesrovnala, primátora hl. m. SR Bratislavy a prezidenta Únie miest Slovenska

Seminár o Dohovore

Dňa 6. nov. 2015 sa v Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu v Bratislave, uskutočnil medzinárodný seminár na tému Implementácia dokumentu OSN: „Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím“ (príprava projektu pre V4 - súčasný stav a ako ďalej). Seminár zabezpečovala p. europoslankyňa, Jana Žitňanská v spolupráci s AOZPO SR.

AOZPO SR bolo prizvané na medzinárodnú spoluprácu.

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR bola prizvaná k spolupráci na medzinárodnom projekte zameranom na zvýšenie samostatnosti občanov so zdravotným postihnutím. Garantom projektu je MUDr. Renáta Lazarová slovenská lekárka dlhodobo pôsobiaca vo Švajčiarsku.

1 | 2 | 3 | >>

PARTNERI