NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Projekty

Projekty 2017

Projekt financovaný z Visegrad fund: Uplatňovanie dokumentu OSN "Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím" v krajinách V4.

Projekty 2016

Rok 2016 V súčasnosti, na žiadosť Európskej komisie, Asociácia spolupracuje na pilotnom projekte „VulnerAble and Isolated“ (Zraniteľní a izolovaní). Ide o dotazníkový ...

Viac ...

Projekty 2015

V r. 2015 Asociácia pripravila niekoľko projektov, projekty však neboli podporené: Žiadosť na MZV SR o dotáciu na podporu projektu: Právo osôb so zdravotným postihnutím a seniorov žiť ...

Viac ...

PARTNERI