NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Projekt V4

Konferencia projektu V4

Záverečná konferencia k projektu: Implementácia dokumentu OSN "Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím" v krajinách V4. Asociácia organizácií ...

Viac ...

Zasadnutie 3. a 4. Okrúhleho stola

Pozrite si program a fotografie zasadnutia 3. a 4. Okrúhleho stola a prečítajte si odprezentované príspevky.

Zasadnutie 1. a 2. Okrúhleho stola

Pozrite si program a fotografie z podujatia a prečítajte si odprezentované príspevky.

Zmeny termínov stretnutí!

Pripravujeme Okrúhle stoly pre projekt V4. Predovšetkým je tu veľmi dôležitá informácia, museli sme zmeniť termíny oboch stretnutí. Ubytovanie hostí a tiež obidve stretnutia ...

Viac ...

O projekte

       Projekt je financovaný  z fondu V4 (www.visegradfund.org):   Informácie k projektu: Uplatňovanie dokumentu OSN "Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím" ...

Viac ...

Harmonogram projektu

  Implementačné obdobie projektu: 01/03/2017–31/12/2017 Jednotlivé fázy: Fáza Plánované činnosti 01/03/2017-30/04/2017   ...

Viac ...

Ciele projektu

Hlavné ciele projektu zahŕňajú analýzu a porovnanie súčasne platnej legislatívy a skúseností vo vzťahu k integrácii ľudí s rôznym druhom  zdravotného ...

Viac ...

Partneri projektu

Partner No. 1. Národní rada osob se zdravotním postižením České Republiky Czech National Disability Council Partyzánska 7, Czech Republic, Praha 7, 170 ...

Viac ...

PARTNERI