NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Opustila nás Mária Orgonášová

S hlbokým zármutkom oznamujeme , že od nás vo veku 84 rokov navždy odišla MUDr. Mária Orgonášová, CSc., dlhoročná prezidentka Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR.

Narodila sa 24. marca 1934 v Košiciach, vyštudovala medicínu, pracovala ako lekárka a bola tiež pedagogicky činná na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a  Vysokej škole sv. Alžbety. Mária Orgonášová sa v roku 1992 začala intenzívne venovať presadzovaniu práv zdravotne posthnutých občanov. V roku 1994 iniciovala vytvorenie Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov  Slovenska /AOZPO SR/, prvej strešnej asociácie tohto druhu u nás. V roku 1997 sa stala prezidentkou AOZPO SR a túto funkciu vykonávala s prestávkami až do začiatku roka 2018, kedy musela z zdravotných dôvodov odstúpiť.

V roku 1999 zohrala kľúčovú úlohu pri iniciovaní, organizácii a realizácii pochodu po Slovensku pod heslom Slovensko bez bariér do tretieho tisícročia. To znamenalo tiež zrod dlhodobého projektu Slovensko bez bariér a súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér, v ktorom prebehlo už osem dvojročných etáp a bolo ocenených viac než 160 subjektov za odstraňovanie všetkých bariér v spoločnosti. V tomto roku osemnásteho výročia (2017), plnoletosti projektu Slovensko bez bariér, sa aktívne zúčastnila ako kľúčový rečník konferencií a seminárov vo všetkých krajoch Slovenska a vo veku 83 rokov, sama so zdravotným postihnutím, prešla za volantom takmer dvetisíc kilometrov.

Obdivuhodné osobné nasadenie najlepšie charakterizuje angažovanie MUDr. Márie Orgonášovej v službách práv zdravotne postihnutých občanov. Toto štvrťstoročie bolo naplnené na tomto poli významnou účasťou na množstve domácich aj medzinárodných projektov. Posledným bola v roku 2017 konferencia k projektu V4 o implementácii Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorú v Bratislave zorganizovala.

Mária Orgonášová mala ešte veľa snov a želaní, napríklad legislatívne zmeny či nový systém posudzovania osôb so zdravotným postihnutím. Práve tieto želania a myšlienky budú hnacím motorom pre ďalšie pokračovanie AOZPO SR. Bola osobnosťou, na ktorú sa nezabúda.

Mária Orgonášová mala veľkú rodinu, tú najbližšiu tvorili manžel Ferdinand, dve dcéry a šesť vnúčat.

Posledná rozlúčka s Máriou Orgonášovou bude dňa 7. augusta 2018 o 11:00 na Cintoríne Ružinov v Bratislave. Je prianím jej najbližších, aby pozostalí neprinášali kvetinové dary, ale aby prispeli finančným darom na číslo účtu AOZPO: SK2131000000004000764025 s poznámkou Mária Orgonášová. Dary budú použité na dofinancovanie pomôcok pre ťažko zdravotne postihnutých. Ďakujeme.

Česť jej pamiatke.

 

V Bratislave, 1. augusta 2018
Mgr. et Mgr. Marek Machata, prezident Asociácie organizácii zdravotne postihnutých občanov SR

PARTNERI