NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Členské organizácie

Asociácia Marfanovho syndrómu
AMS Vajnorská 54, 831 04 Bratislava
telefón:  02/ 44257904; mobil: 0903 74 74 24
e-mail:marfan@mail.t-com.sk
e-mail: lukovicova@stonline.sk
 

Autistické centrum Andreas
Galandova 7, 810 06 Bratislava
telefón: 02/ 54410907, mobil: 0907 323 338
e-mail : andreas@andreas.sk
 

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže (Spoločenstvo detských klubov zdravotne postihnutých detí a mládeže)
Ťahanovské riadky 23, 040 01 Košice
telefón: 055/ 798 001
e-mail: kozakova@detskyklub.sk
 

Klub cystickej fibrózy
Lőfflerova 2, 040 01 Košice
telefón:  055/ 633 80 31, mobil: 0902 958 904
e-mail: klubcf@klubcf.sk
 

Klub Venuša - združenie žien po operácii rakoviny prsníka
Plickova 3, 831 06 Bratislava 3
telefón: 02/ 207 006 69, mobil: 0903 919 610
e-mail: vozarova.marta@gmail.com
 

Liga proti reumatizmu na Slovensku
Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany 1
telefón: 033/ 76 23 511, mobil: 0917 790 264
e-mail predseda : predseda@mojareuma.sk
e-mail podpredsednička: katarina.barancikova@nurch.sk
 

Liga za duševné zdravie
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
telefón: : 02 / 63 81 55 92
e-mail: dusevnezdravie@dusevnezdravie.sk
 

Margarétka (občianske združenie pre zdravotne postihnuté deti a ich rodiny)
Kolpašská 6, 969 01 Banská Štiavnica
mobil:0907 144 103 , 0902 460 678, 0949 715 114
e-mail: margaretka@margaretka.sk
 

Nadácia pre pomoc ľudom s Rettovým syndrómom
Ružova 151/21, 924 01 Galanta
telefón:  031/780 26 74, mobil:0905 894 305
e-mail: rettsyndrome@gmail.com
 

Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi
Tureň č.300, 903 01 Senec 1
telefón: 02/ 45 91 81 88, mobil: 0907 151 278
e-mail: nezabudkaturen@nextra.sk
 

Občianske združenie Barlička
Prostejovská 38, 080 01 Prešov
telefón: 051/749 8850
e-mail: ozbarlicka@gmail.com
 

Organizácia ŤZP a vozíčkarov v SR
Trieda A.Hlinku 55, 949 01 Nitra 1
telefón: 037/ 733 51 00, mobil: 0905 898 943
e-mail: franko.viliam@gmail.com ,  vfranko@centrum.sk
 

OZ Umenie pomoci (vzdelávacia organizácia)
Jánovce 66,925 22 Jánovce
telefón:  02/ 654 290 09, mobil: 0905 613 667
e-mail: hanka.surovcova@gmail.com
 

Paralympijský výbor
Benediktiho 5, 811 05 Bratislava
telefón: 02 / 57 78 97 00
e-mail: spcoffice@spv.sk 
 

Ranch Amadeus ,.s.r.o. pridružený člen
rekreačné a rehabilitačné zariadenie hypoterapia
AMADEUS OZ
Valentová č. 74,038 43 Laskar
kontakt: Petronela Csintalanova
tel: +421 0905 345 939, +421 0907 088 124
e-mail: ranchamadeus@hotmail.com
 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých - OR SHV
Moravská 8/32
052 01 Spišská Nová Ves
predseda OR SZZP Ľudmila Mlynárová
mobil: 0903 979 072
telefon: 053/446 81 98
e-mail: szzp.klub.deti@centrum.sk
 

SLOVILCO - združenie stomikov
Krušovská 1831/4, 955 01 Topoľčany
mobil: 0905 319 978
e-mail: cackoj@gmail.com
e-mail: slovilco@stonline.sk
 

Spoločnosť Downovho syndrómu v SR
Tallerova 4, 811 02 Bratislava 3
mobil: 0907 887 077
e-mail: rlezo@softip.sk
 

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
Nám. 1 mája č. 1, P. O. Box 89, Bratislava 1
mobil: 0915 703 709
e-mail: sposa@changenet.sk
 

Spoločenstvo psoriatikov a atopikov
Kuklovská 3, 841 04 Bratislava 4
P.O.BOX 7  840 00 Bratislava
mobil: 0904 624 460
e-mail: vyroba@spn.sk 
 

Spoločnosť Parkinson Slovensko
Čingovská 9, 040 12 Košice
Katarina Félixova - predseda
mobil: 0908 323 520
e-mail: zuzana@parkinson-net.sk
 

Športový klub telesne postihnutých Apollón Zvolen
Š. Višňovského 2515/9 Zvolen
Milan Stecík
mobil: 0904 457 831
e-mail: sktpapollon@gmail.com
 

Slovenský zväz sclerosis multiplex
K. Čulena 12, 917 00 Trnava 1
telefón: 057/ 44 93 113,
mobil: 0918 636 623, 0903 204 902
e-mail: szsm.slovakia@gmail.com
 

TEP - klub
Haburská 33, 821 01 Bratislava 2
telefón:  02/ 43 33 58 41,
mobil: 0905 781 302
Zlatica Janicová
e-mail: zlatica.janicova@gmail.com
 

Slovenská spoločnosť celiatikov
Pribinova 2, P. O. Box D5, 921 01 Piešťany
telefón:  0904 065 747
e-mail: ssc@post.sk
e-mail: ssc.piestany@gmail.com
 

Slovenská Alzheimerova spoločnosť
Mlynarovičova 21, 851 03 Bratislavatel: 02/624 108 85
e-mail: spolocnost@alzheimer.sk
 

Združenie rodičov a priateľov detí a mladistvých s celiakiou v Košiciach
Šrobárova 2 Ústav hyg. LF UPJŠ, 044 00 Košice 1
mobil: 0908 543 668
e-mail: kvetoslava.rimarova@upjs.sk
 

Združenie občanov AURA
Štúrova 2, 845 05 Bratislava
mobil: 0907 531 908
e-mail: zospe.aura@gmail.com
 

Združenie pre duševné zdravie - INTEGRA
Pri mlyne 1430/1A, 071 01 Michalovce 1
telefón:  056/ 64 21 714,
mobil: 0908 980 555
e-mail: integrami@gmail.com
e-mail: jankahurova@zoznam.sk
 

Združenie príbuzných a priateľov - RADOSŤ
Rastislavova 12, 040 01 Košice 1
telefón: 055/ 678 27 38,
mobil: 0905 588 014
mail:zpp.radost@gmail.com
 

Zväz diabetikov Slovenska
Súťažná 18, 821 08 Bratislava 2
telefón:  02/ 55 42 24 26 ,
mobil: 0903 789 717 0907 847021
e-mail: zds.zds1@gmail.com
 

PARTNERI