NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Pokračujeme v projekte V4

3. a 4. Okrúhly diskusný stôl sa bude konať v dňoch 22. a 23. júna 2017 v hoteli Lindner Hotel Gallery Central v Bratislave. Tento diskusný stôl bude zameraný predovšetkým na riešenie problémov v oblasti zdravotnej a sociálnej, vo vzťahu k implementácii dokumentu OSN: "Dohovor o právach osôb so ZP" v krajinách V4. Aj na tomto stretnutí celkovo očakávame 18–20 pozvaných účastníkov diskusie. Z Poľska, Maďarska a Českej republiky poslalo prihlášku 8 účastníkov. Pre bližšiu informáciu o obsahu stretnutia si môžete pozrieť program na stránke Projekt V4.

PARTNERI